Kahol ng bayan

10 May 2009[This is a poem that was developed around a three-line mantra (its last stanza) that dates back to early 2000 when it was used extensively to emphasize a truth about Filipinos in various discussion forums.]

Marahil nga na nakakabagot
Ang mga suliranin ng 'sang Lipunang
Sa kabiguan lamang nauuwi
Mula munting pakitang-taong ambag
Hangga't sa mula pusong alay na palag.

Makabuluhang resulta'y di inaasam
Sa mga kilusang kinakamkam
Bagama't punto ng pag-alsa
Kahit pinuno'y di alam
Basta't "sugod" ang kanyang damdam.

Ngunit saysay ng sigaw di malaan
Pagka't kailan ma'y walang nakamit
Na pag-unawa sa pinagmulang prinsipyong
Makabuluhan kung mayroon man.

Sa mga susunod na kabanata
Ng kasaysayan ng bansa
Ang paglitis ng madla
Di magtutugma sa iba
Kundi sa malinaw na pangamba:

Pinoy nga naman talaga,
Parang aso umasta
Matangkad lang kapag naka-upo
Sa tawag ng amo lang tatayo.


[Comment on this article here]

Email me!

or

Send us
Feedback

.
Type In Your Name:

Type In Your E-mail:

Your Friend's E-mail:

Your Comments:

Receive copy: 

Home
National Identity (back)
Click here for your good deed for the day!